425. Dalaskåp daterat 1797

Grågrönt Dalaskåp

Dalaskåp daterat 1797, med en över- och underdel. Senare kurbitsmålning och senare sockel. (H.176)

PRIS 3600kr

Anr: 425