190. Allmogeskåp daterat 1789

Allmogeskåp

Överskåp till skänk med dubbla dörrar och en låda daterat 1789. Senare bemålning, ställvis hårt färgslitage. (H.106, B.111)

PRIS 3100kr

Anr: 190